Knihovna

Členům našeho sdružení, příznivcům a dalším zájemcům o historii či archeologii je k dispozici knihovna Západočeské pobočky České archeologické společnosti. Ta sídlí prozatímně na adrese Železničářská 83, Plzeň (prostory fy. TH optik).

Otevírací doba Út-Pá od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Mimo tyto hodiny po domluvě.

e-mail: Knihovna.CAS@seznam.cz

Zájemcům je k dispozici ve formátu Excel seznam všech publikací knihovny a seznam všech článků, obsažených v těchto publikacích. Půjčování knih je bezplatné, podmíněno pouze uvedením osobního kontaktu pro případ, že by bylo zapotřebí navrácení zapůjčených publikací urgovat. Je dobré se informovat předem, zda vyhlédnutá publikace není právě zapůjčena.

Knihovna nemá vlastní finanční zdroje, proto uvítáme darování publikací, bakalářských či diplomových prací apod., tématicky se vztahujících zejména k archeologii jihozápadních Čech. K dispozici je také výměnný fond.